Política de Privacitat

Aquesta política de privacitat estableix la forma en què es gestionen les dades personals en aquesta web. És imprescindible que la llegeixi i l’accepti abans de seguir navegant.

Alguns principis que ha de conèixer:

A UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. és una prioritat el respecte i la protecció de les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits en aquesta pàgina web.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la seva privacitat:

 • Mai sol·licitem informació personal a no ser que realment sigui necessària per prestar-li els serveis que necessiti.
 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en el cas que disposem de la seva autorització expressa.
 • Mai utilitzem les seves dades personals amb una finalitat diferent de l’expressada en aquesta política de privacitat.

Aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, de manera que li aconsellem com a usuari que la visiti periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

Regulacions legals a què s’acull aquesta web

UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. ha adequat aquesta web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protección de les persones físiques en allò que es refereix al tractament de dades personals i a la lliure circulación d’aquestes dades (Reglament de Protecció de Dades o RGPD) y de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD GDD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les seves dades personals

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens enviï a través dels formularis del web rebran el tractament de dades d’”usuaris de la web i subscriptors”.
Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tracta UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. procedeixen directament de les persones interesades i s’han obtingut a través de:

 • Formulari de contacte.
 • Formulari de subscripció.
 • E-mails enviats directament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. estem tractant dades personals que ens concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la rectificació de dades inexactes i la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats amb les quals van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament; en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Oposar-se al tractament.
 • Oposar-se al seu tractament, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular. En aquest cas es deixarà de tractar les seves dades, tret per motius legítims imperiosos, o per l’exercici o la defensa de reclamacions.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Aquests drets podran ser exercits en el nostre Canal de Comunicació Multinormatiu (veure apartat específic).

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Quan un usuari es connecta a aquesta web per enviar un formulari de contacte al titular o enviar un currículum, està facilitant informació de caràcter personal de la qual n’és responsable: UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. només com es descriu a l’Avís Legal ia la present Política de Privacitat

A UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent finalitat per cada sistema de captura (formularis):

 1. Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: nom, e-mail i telèfon, per respondre als requeriments dels usuaris d’ UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir relatives a la informació inclosa al web, els productes i serveis que informem a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualsevol altra consulta que pugui tenir. L’informem que les dades que ens facilita estaran ubicades als nostres servidors (físicament en els emplaçaments CPD del nostre proveïdor de hosting) dins de la UE.
 2. Currículums enviats directament: En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: nom i e-mail, per gestionar el procés de selecció de personal que estigui en curs o per incloure en la base de dades de futurs processos de selecció. L’informem que les dades que ens facilita estaran ubicades als nostres servidors (físicament en els emplaçaments CPD del nostre proveïdor de hosting) dins de la UE.
 3. E-mails enviats directament:En aquest cas recollim el nom i l’adreça de correu electrònic, i aquestes dades seran utilitzades únicament per respondre a la comunicació que ens ha realitzat.

Hi ha altres finalitats per les quals tractem les seves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallem a la política de cookies.
 • Per gestionar les xarxes socials. UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials d’UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixin en cada cas i siguin acceptades prèviament per l’usuari d’ UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. Tractarem les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, i informarem d’activitats, productes o serveis d’ UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas farem servir els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals on es requerirà consentiment als usuaris s’informarà sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració sempre amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és:

 • El consentiment necessari de les persones interessades requerit per contactar amb nosaltres a través d’aquesta web.
 • El consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud de informació o consulta sobre els nostres serveis i productes.
 • El consentiment prestat pels Candidats a llocs de feina amb l’objectiu de selecció.
 • El marc de prestació i/o contractació de serveis amb UNIAUDIT OLIVER CAMPS. S.L.

Per quant de temps conservaré les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació mercantil. Al finalitzar la prestació del servei contractat, les dades de caràcter personal seran conservades en els supòsits que es puguin derivar responsabilitats amb UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. i/o en compliment d’altres marcs normatius que puguin ser d’aplicació o d’una norma amb rang de llei que exigeixi la seva conservació.
 • No se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat.
 • En el cas dels Currículums Vitae, es conservaran per un termini màxim d’un any; finalitzat aquest termini es procedirà automàticament a la seva destrucció.
 • En el cas de Contractes de Treball, les dades de caràcter personal seran conservades, en tot cas, durant el temps que estigui vigent la relació laboral i, al finalitzar aquesta, en els supòsits que es poguessin derivar responsabilitats entre les parts i quan així ho requereixi una norma amb rang de llei.
 • La resta de les dades i informació aportada per l’usuari per qualsevol dels sistemes de captura, seran conservats durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per la que van ser recavats.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Tal i com s’ha indicat en apartats anterior, no se cedeixen dades de caràcter personal a tercers, tret disposició legal.

No obstant, s’informa que, per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. cedeix a les empreses que s’indiquen a continuació l’accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions com a encarregats de tractament, però no podran utilitzar-la per altres fins. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present Política de Privacitat i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

 • Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware amb oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al seu ordinador per a ajudar UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús d’ UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. (incloent-hi la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors d’Estats Units.

Dades de navegació

Al navegar per la web d’ UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L., es poden recollir dades no identificables, que poden incloure adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

 • Google Analytics.
 • Search Console.

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant de la web i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. es compromet a l’ús i tractament de les dades personals incloses dels usuaris, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat d’aquestes, així com a acomplir a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat (Com els protocols Https que fem servir), de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d’Internet ni per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que faci arribar a UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. i exponera a UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L., de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, i accepta i consenteix el tractament dels mateixos per part d’ UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Canvis en la política de privacitat

UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L., es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Canal de Comunicació Multinormatiu

UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. ha implementat un Canal de Comunicació Multinormatiu i contempla el més alt compromís, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes.

Aquest Canal s’ha instrumentat a través d’una plataforma web, desenvolupada i gestionada per un expert extern independent, per aportar i garantir els nostres compromisos anteriors.

A través d’aquest Canal, podrà comunicar i tramitar l’exercici dels seus Drets (veure apartat específic) i comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions (bretxes) de seguretat i/o possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de Protecció de Dades, la present política de UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. o de qualsevol altre normativa existent que ens sigui d’aplicació.

Les dades d’accés al Canal de Comunicació Multinormatiu es detallen en el apartat anterior “RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS”.

Atenció i suport

Les persones interessades podran comunicar a la Entitat qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades personals o interpretació de la nostra política, contactant amb el Responsable de Protecció de Dades (RPD) en la direcció, del mateix indicada al inici de la present política, o directament a través del Canal de Comunicació Multinormatiu.
Document revisat el 27.01.2021