Comptabilitat i externalitzacions

Element Decoratiu Uniaudit Oliver Camps

Tenim experts en temes relacionats amb comptabilitat per l’externalització de les funcions relacionades amb la comptabilitat i fiscalitat, així com en organització de procediments administratius i altres tipus de suport a la direcció financera.

Oferim serveis a mida per a aquelles entitats que requereixin externalització d’un o varis processos interns en les àrees de comptabilitat, administració i finances

  • Externalització de serveis administratius i comptables
  • Elaboració de comptes anuals i altres documents comptables
  • Externalització de declaracions d’impostos
  • Organització i formulació de manuals de procediments administratius i comptables