Sector Públic

Element Decoratiu Uniaudit Oliver Camps

Prestem serveis de col·laboració amb els Òrgans de Control Intern i Extern de les Entitats Públiques d’àmbit local i autonòmic.

Disposem d’equips especialitzats i amb una amplia experiència en la col·laboració amb els òrgans d’intervenció de les diferents administracions públiques.

  • Suport a la funció interventora
  • Recolzament en el control financer
  • Revisió de concessions, contractes de serveis i encomanes de gestió
  • Suport en el control permanent
  • Projectes d’ordenances Fiscals
  • Formulació d’inventaris de béns d’entitats públiques
  • Desenvolupament d’instruments de planificació estratègica (contractes programa, plans econòmics financers (PEF) i altres)