Subvencions

Element Decoratiu Uniaudit Oliver Camps

Tenim gran experiència en la realització de serveis de revisió de justificacions de subvencions, tant de l’àmbit privat com de l’àmbit públic. Emetem informes d’auditoria de justificació de subvencions sota normativa autonòmica, estatal i europea.