Auditoria Pública

Element Decoratiu Uniaudit Oliver Camps

Des de fa més de 25 anys la firma ofereix serveis de revisió i d’auditoria  a entitats del sector públic.

Aquesta experiència ens ha fet assolir un nivell important de coneixement i d’especialització en àrees com la comptabilitat pública, la gestió pressupostària, el compliment de la normativa del sector públic i l’organització d’entitats públiques.

  • Auditoria Financera
  • Auditoria de compliment de la legalitat vigent
  • Auditoria de Regularitat
  • Auditoria Operativa
  • Auditoria de Programes