Consultoria Corporativa

Element Decoratiu Uniaudit Oliver Camps

Prestem serveis de naturalesa molt diversa en relació a les finances corporatives, a l’assessorament financer de diferents transaccions de les empreses i a l’elaboració d’informació de gestió, entre els que destaquen:

La formació i la flexibilitat del nostre personal permet adaptar-se a les diferents necessitats dels clients, oferint un servei de màxima qualitat en tot tipus d’operacions societàries.

  • Assessorament mercantil, financer i comptable
  • Assessorament en operacions de fusions i escissions
  • Due diligence financera en operacions d’adquisició
  • Valoració d’empreses i projectes d’inversió
  • Treballs de Forensic (estudis de fraus)
  • Assessorament en processos de liquidació i dissolució d’empreses.
  • Revisió i elaboració de plans de negoci i estudis de viabilitat economicofinancera
  • Desenvolupament de sistemes d’informació, de control i de gestió: pressupostos, costos, quadres de comandament, etc.
  • Revisió i anàlisi de circuits comptables
  • Auditoria interna