Uniaudit Oliver Camps: Auditores y Consultores (Barcelona)
 • Àrea d’Auditoria

 • Àrea de Consultoria administrativa

 • Àrea de Consultoria corporativa

 • Àrea de Consultoria fiscal

 • Les característiques de la nostra empresa ens permeten gaudir de la flexibilitat i dinamisme necessaris per aconseguir la màxima confiança dels nostres clients, realitzant el nostre treball amb el màxim nivell de qualitat.

  Els serveis professionals que prestem s’executen sempre de manera molt personalitzada, ajustant-se als requeriments tècnics i circumstàncies específiques que concorren en cada encàrrec rebut.

  Els nostres serveis professionals estan dedicats tant a empreses privades com a institucions i entitats públiques, gaudint tots ells d’un alt grau de reconeixement. Cal destacar la posició de lideratge en la que s’han situat els nostres serveis en l’àmbit de l’administració local.

  Podem diferenciar els nostres serveis professionals en quatre àrees: auditoria, consultoria administrativa, consultoria corporativa i consultoria fiscal.