Uniaudit Oliver Camps: Auditores y Consultores (Barcelona)
 • Àrea d’Auditoria

 • Àrea de Consultoria administrativa

 • Àrea de Consultoria corporativa

 • Àrea de Consultoria fiscal

 • - Assessorament fiscal permanent.

  - Planificació i optimització fiscal d’operacions i activitats.

  - Impost sobre societats.

  - IVA i impostos indirectes.