Uniaudit Oliver Camps: Auditores y Consultores (Barcelona)
 • Plantilla

 • Equip Directiu

 • La plantilla de personal de UNIAUDIT OLIVER CAMPS es composa d’un equip de professionals llicenciats universitaris, amb una sòlida formació i àmplia experiència en economia, finances, comptabilitat, gestió, control i dret de les entitats públiques i de les empreses privades.

  La preparació tècnica del personal és una característica bàsica de la firma, que s’aconsegueix ampliant la formació universitària amb el seguiment de programes de formació continuada, individuals i col•lectius i amb la realització i assistència a cursos i seminaris d’actualització i especialització.

  La totalitat de socis i gerents de la firma tenen la titulació professional d’Auditor de Comptes, estant inscrits com a membres exercents en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)

  Comptem amb una plantilla de més de 45 professionals altament qualificats i formats, per poder oferir els nostres serveis professionals amb la màxima garantia de qualitat.


  La composició actual de la plantilla és la següent:
  • Socis 8
  • Gerents 6
  • Caps d'equip 10
  • Tècnics auxiliars 16
  • Personal administratiu 6
  • Total personal fix 46