Uniaudit Oliver Camps: Auditores y Consultores (Barcelona)
 • Àrea d’Auditoria

 • Àrea de Consultoria administrativa

 • Àrea de Consultoria corporativa

 • Àrea de Consultoria fiscal

 • En l’àrea de consultoria corporativa prestem serveis de naturalesa molt diversa, entre els que destaquen:

  - Due diligence financera en operacions d'adquisició.

  - Valoració d’empreses i projectes d’inversió.

  - Revisió i elaboració de plans de negoci.

  - Estudis de viabilitat econòmico-financera.

  - Assessorament en operacions de fusions i escissions.

  - Assessorament en processos de liquidació i dissolució d’empreses.

  - Desenvolupament de sistemes d’informació, de control i de gestió: pressupostos, costos, quadres de comandament, etc.

  - Desenvolupament d’instruments de planificació estratègica: contractes programa, Plans Econòmics Financers (PEF), Programes d’Activitat, Inversió i Finançament (PAIF), Comptes de Liquidació (CLP i CLD) de projectes de reparcelació i d'expropiació.