Uniaudit Oliver Camps: Auditores y Consultores (Barcelona)
 • Àrea d’Auditoria

 • Àrea de Consultoria administrativa

 • Àrea de Consultoria corporativa

 • Àrea de Consultoria fiscal

 • Els serveis de consultoria administrativa en que ens hem especialitzat són els següents:

  - Assessorament mercantil, financer i comptable.

  - Organització i formulació de manuals de procediments administratius i comptables.

  - Externalització de serveis administratius i comptables.

  - Externalització de declaracions d’impostos.

  - Formulació d’inventaris de béns d’entitats públiques.

  - Estudis de valoració de llocs de treball.

  - Estudis de costos d’activitats i serveis.

  - Projectes d’ordenances fiscals.

  - Estudis de valoració actuarial.

  - Elaboració de comptes anuals i altres documents comptables.