Uniaudit Oliver Camps: Auditores y Consultores (Barcelona)
 • Àrea d’Auditoria

 • Àrea de Consultoria administrativa

 • Àrea de Consultoria corporativa

 • Àrea de Consultoria fiscal

 • La nostra experiència en aquest àrea, origen de la nostra firma, ens permet aportar el valor afegit que els nostres clients requereixen. Intentem aplicar en els nostres treballs d’auditoria d’un enfocament integral i constructiu per aportar solucions a les necessitats dels nostres clients.

  Els serveis d’auditoria prestats per UNIAUDIT OLIVER CAMPS comprenen els següents àmbits d’actuació:

  - Auditoria de comptes anuals d’empreses individuals i grups consolidats

  - Auditoria financera, de compliment de legalitat i d’operativa d’entitats del sector públic (fiscalització)

  - Auditoria d’aplicació de subvencions

  - Realització de procediments acordats

  - Informes d’expert independent (ampliacions i reduccions de capital, projectes de fusió, aportacions no dineràries,...)

  - Revisió de Reporting Packages i d’entitats que formulen en NIIF-UE i en IFRS.

  - Revisió del compliment de clàusules contractuals.

  - Revisió i anàlisi de circuits comptables

  - Auditoria interna